Naujienos:


 

Didziojo Vestuviu Katalogo naujienos yra persikele adresu:

https://didysis.wordpress.com/

- - -

Visais klausimais prašom kreiptis šiais kontaktais:

Rokas Grunda
+370-676-93820
El. paštas: didysis@didysisvestuviukatalogas.lt
- - -
UAB ''Verslo katalogai''
verslokatalogai@gmail.com
- - -